TUKES:n hyväksymä

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminta on säädöksillä säädeltyä toimintaa (laki pelastustoimen laitteista 10/2007). Asennus- ja huoltotöitä voivat tehdä vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) rekisteriin merkityt liikkeet, joiden palveluksessa on vastuuhenkilö, jolla on kyseisiin töihin pätevyystodistus.

Asennustoiminta

Rakennuttajan valitsema paloilmoitinlaitteiston asennusliike vastaa paloilmoitinlaitteiston asennuksesta kohteessa.

Asennukseen voi osallistua myös muu liike, joka kuitenkin tekee työtä asennusliikkeen valvonnassa ja vastuulla. Asennusliikkeen vastuuhenkilön on huolehdittava, että paloilmoitinlaitteiston rakentamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät siten kuin toteutuspöytäkirjaan, lupaehtoihin ja hankinta-asiakirjoihin on kirjattu.

Asennusliikkeen pitää laatia asennustodistus tekemästään työstä ennen käyttöönottotarkastusta.

Toimitamme kaikki paloilmoitinliikkeen työt:

– Toteutuspöytäkirjat
– Hätäkeskusliittymäsopimukset
– Projektoinnin ja suunnittelun
– Paikantamiskaaviot
– Suunnitelman tarkastus
– Asennukset
– Käyttöönotot
– Huollot
– Vikakorjaukset

Ota yhteyttä

    Tutustu myös muihin palveluihin